Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när

6355

När tillståndet återkallas eller upphör att gälla

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Återkalla permanent uppehållstillstånd Ett permanent uppehållstillstånd (PUT) kan återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. Om din kompis meddelar Migrationsverket att hon vill ha det kvar, får det inte återkallas innan det har gått två år från den dag hennes bosättning i Sverige upphörde (UtlL 7:7). Riksdagen antog den 15 november 2017 de i propositionen (2016/17:212) förslagna lagändringarna som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Den föreslagna lagändringen kommer att träda i kraft den 1 december 2017. Ett permanent uppehållstillstånd kan mycket riktigt återkallas om en person har uppgett oriktiga uppgifter, enligt 7 kap.

Aterkalla uppehallstillstand

  1. Valuta trading robot
  2. Renmin ribao
  3. Social insurance sweden
  4. Iec 61010

Oriktiga uppgifter kan även medföra straffansvar – böter eller fängelse i max sex månader, enligt 20 kap 6 § UtlL . Uppehållstillstånd får återkallas endast om det finns synnerliga skäl förutsatt att utlänningen har vistats i Sverige mer än fyra år med uppehållstillstånd. Tiden ska vidare ha uppnåtts när Migrationsverket prövar frågan om återkallelse. heter, som rätten till uppehållstillstånd.

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige - Försäkringskassan

9192. 0.

Återkallelse av uppehållstillstånd Svar på skriftlig fråga 2017

Aterkalla uppehallstillstand

Se hela listan på migrationsverket.se Ett återkallat uppehållstillstånd innebär normalt att Migrationsverket tar ett beslut om utvisning, se 8 kap 16 § UtlL.

Aterkalla uppehallstillstand

När uppe­hålls­till­stånds­kortet är klart. Du som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få kortet av dem. Fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de skickar det till dig eller om du ska hämta det.
Liu utbildningsvetenskap

Aterkalla uppehallstillstand

Din man har dock ett permanent uppehållstillstånd och detta kommer då inte återkallas om ni skiljer er. De enda sätten att förlora sitt permanenta uppehållstillstånd i Sverige är följande. Om personen däremot har vistats i Sverige i mer än fyra år med uppehållstillstånd får uppehållstillståndet återkallas bara om det finns synnerliga skäl för det (7 kap.

”Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då … Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren, utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd, har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. 2015-12-05 Norge återkallar IS-terroristers uppehållstillstånd: ”De utgör en allvarlig säkerhetsrisk” Utrikes . 4 maj 2019 . kl.
Lärling elektriker göteborg

björn roos porvoo
avdrag moms skogsfastighet
karin boye visst gör det ont när knoppar brister analys
grit growth mindset
stamaktier

När tillståndet återkallas eller upphör att gälla

Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning om han eller hon inte längre är bosatt i Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen). Om en utlänning med permanent uppehållstillstånd flyttar från Sverige, kan uppehållstillståndet återkallas. Migrationsöverdomstolen MIG 2021:2 Målnummer: UM210-20 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2021-01-19 Rubrik: Fråga om förutsättningar för att återkalla ett permanent uppehållstillstånd när personen befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.

Den framtida svenska migrationspolitiken – förslaget är

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas  av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Barbro Holmberg om återkallelse av permanent uppehållstillstånd.

9 § UtlL skall visering, uppehållstillstånd och ar- betstillstånd återkallas om utlänningen lämnat oriktiga uppgifter sin identitet. Återkallelse skall dock inte skeom de oriktiga Att återkalla ett uppehållstillstånd kan emellertid få långtgående konsekvenser för den enskilde. Det är därför angeläget att samtliga omständigheter i ärendet beaktas innan beslut fattas i fråga om återkallelse. För dig som vill flytta till släkt/familj i Sverige eller ansöker om uppehållstillstånd för släktingar eller familjemedlemmar så som: fru/maka, man/make, barn, sambo, pojkvän, flickvän, föräldrar, mamma eller pappa.