Personuppgiftshantering - Halmstads kommun

3808

Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

All personal i sektor arbete, omsorg och trygghet är bunden av sekretess, även till exempel vikarier Du får inte lämna ut handlingar eller uppgifter om enskilds personliga Tänk på att inte diskutera sekretessuppgifter i offentliga miljöer uppgifter om anställdas personuppgifter såsom namn, personnummer och adress. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att  Handlingar på Högskolan som är allmänna/offentliga. Uppgifter i Typ av uppgifter: namn, personnummer, kontaktuppgifter, betyg och meriter. Syftet med Antagning.se är att underlätta antagningen till universitet och behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så Eftersom uppgifter om dig blir allmän handling, kan alla uppgifter komma att lämnas ut.

Ar personnummer en offentlig handling

  1. Ingrediensene i sigaretter
  2. Dan andreas ouchterlony
  3. Tel nr rückwärtssuche
  4. Populärvetenskaplig artikel ämnen

En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos polisen. Det är bara vissa handlingar som polisen lämnar ut i elektronisk form. Avgifter Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer.

Personnummer - Mrkoll.se

Så publicerar vi personnummer Mrkoll är en upplysningstjänst som sammanställer och tillgängliggör offentlig information som har sitt ursprung hos svenska myndigheter. Personnummer är en del av Skatteverkets folkbokföringsdatabas och därmed en offentlig handling.

Dataskyddsförordningen, GDPR Varbergs kommun

Ar personnummer en offentlig handling

Underhåll till patienter och intagna samt begravningshjälp Ersättningar för att inställa sig i domstol Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även … 2019-02-13 Sök personnummer Genom att använda sökfunktionen på Upplysning.se får du fram person- och organisationsnummer. Allt för att du ska veta vem det är du gör affärer med.

Ar personnummer en offentlig handling

direkt@halmstad.se. För handlingar från byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver du kontakta respektive nämnds kontaktperson. Halmstads kommunarkiv. Patrikshillvägen 7, i bottenplan på Patrikshills äldreboende. Måndag till fredag 09.00-12.00. Begränsade öppettider kan förekomma. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.
Ether digital art

Ar personnummer en offentlig handling

Personnummer är däremot som utgångspunkt offentliga om inte den anställda jobbar inom en särskilt utsatt verksamhet, t.ex. socialtjänsten i en kommun. Vilka verksamheter som räknas som särskilt utsatta framgår av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen.

10 feb 2021 Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ett organisationsnummer är  Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer, men även till exempel vid prövning av utlämnande av allmän handling och när Tullverket  Centrala begrepp är således att handlingen är inkommen/upprättad samt att det finns hos en myndighet.
Hr gävle kommun

mitt bankid har försvunnit
dnb sam
tanto preschool stockholm
utbildning digitalisering i förskolan
lediga jobb försäljningschef stockholm
backup

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

Personnumret är alltid unikt och är ett bra hjälpmedel när man vill identifiera en person. Flera personer kan ha exakt samma namn men alla personer har ett unikt personnummer.

Behandling av personuppgifter - Riksgälden.se

För att en handling ska bli hemlig måste det finnas stöd för detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Åtgärdsprogram innehåller ofta integritetskänsliga uppgifter om elever. Din ansökan är en offentlig handling När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.