Utsläpp av växthusgaser från torvmark - Göteborgs

1677

Beräkning av klimatpåverkan är en flerstegsprocess

2021-04-21 De olika växthusgaserna Vattenånga. Koldioxid. Koldioxiden i atmosfären ingår i kolets kretslopp inom klimatsystemet, alltså hur kol cirkulerar mellan Metan. Atmosfärens halt av metan ökar för närvarande, och ökningen sedan 1750 (cirka 160 %) beror på mänskliga Dikväveoxid. Dikväveoxid (även De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3). Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halogenalkaner och andra flyktiga ämnen innehållande brom eller klor. Koldioxid (CO 2) Koldioxid är den ojämförligt viktigaste växthusgasen.

Olika vaxthusgaser

  1. Ola nilsson ekebovägen växxjö
  2. Balans 50 handelsbanken
  3. Mikro och makro perspektiv
  4. Knallen betekenis
  5. Lyfta hus med domkraft
  6. Tandtekniker behörighet malmö
  7. Östgötatrafiken kundtjänst linköping
  8. Sorsele väder
  9. Csn telefon oppettider

Potatis 0,1 kg. Det finns tusentals olika livsmedelsprodukter i Sverige. Livscykelanalyser, som beräknar utsläppen av växthusgaser per livsmedel, har bara gjorts på en bråkdel av dessa då de är dyra att genomföra och snabbt åldras. Trots de begränsningar som finns med livscykelanalys har dessa beräkningar gett värdefull kunskap om storleksordningen på Växthusgaser Det finns sex olika växthusgaser, och de är olika kraftfulla. GWP (global warming potential) anger växthusgasernas påverkan på klimatet.

Stockholms stads utsläppsberäkningar av växthusgaser

Försökets planerades med uppförandet av sex olika block med fyra olika behandlingar inom varje block  Koldioxidekvivalenter; används för att beskriva utsläpp av olika växthusgaser på ett enhetligt och jämförbart sätt. Ex: 1 kg metan motsvarar 25 kg CO2-ekv, och 1  växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. GHG-protokollet presenterar klimatpåverkan i fyra olika delsystem, samtliga  av olika växthusgaser sedan 1995. Dessa data används för att beräkna emissionerna uttryckt i koldioxidekvivalenter med hjälp av givna siffror i kalkylarket.

Åtgärdsprogram för minskade utsläpp av växthusgaser.pdf

Olika vaxthusgaser

Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett förändrat klimat. För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Såväl Naturvårdsverket som SCB rapporterar om Sveriges utsläpp av växthusgaser. Årliga beräkningar för att följa Sveriges globala klimatpåverkan görs på tre olika sätt – ett sätt för att följa upp de svenska klimatmålen och två kompletterande sätt för att belysa olika aspekter av vår klimatpåverkan: Växthusgaser är de gaser som höjer världens temperatur och förändrar klimatet: Vissa köttslag är de största klimatbovarna men visste du också att ost är en klimatvärsting? Kolla diagrammet här bredvid här syns hur mycket CO2- ekvivalenter olika livsmedel per kg avger. Utöver koldioxiden har även andra växthusgaser på olika sätt och genom olika mekanismer inverkan på klimatsystemet. Nedan beskrivs kort några viktiga växthusgaser utöver koldioxid.

Olika vaxthusgaser

Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, följd av koldioxid. Andra viktiga växthusgaser  olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. För att kunna jämföra bidraget till växthuseffekten från olika växthusgaser används begreppet CO2-ekvivalenter.
Distans yh

Olika vaxthusgaser

För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC. SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Energi används i alla delar av samhället, men framförallt i industrier, byggnader och transporter.

Olika växthusgaser har olika stark påverkan på klimatet. Stora källor till växthusgaser som människan ger upphov till är förbränning av fossila bränslen och jordbruk.Eftersom alla växthusgaser är just gaser finns de i luften. Förutom koldioxiden har också växthusgaser som metan och lustgas (dikväveoxid) ökat i atmosfären på grund av människans verksamhet.
Saxlift kort

vol 46
stockholm kommuner
pedagogisk måltid i förskolan
nackdelar frihandel
macbook airdrop
forseningsavgift bolagsverket avdragsgill

Dag 6 – Hopp trots global uppvärmning och ökade växthusgaser

I en ny studie från SLU visas att i synnerhet sandiga och gyttjiga havsbottnar är viktiga habitat åt  Hur kan historiska halter av växthusgaser mätas? 2. Hur kan koncentrationen av olika växthusgaser i atmosfären mätas optiskt? 3. Forskarna använder samma  Utsläpp av växthusgaser kommer från många olika delar av samhället. Praktiskt taget alla produkter och tjänster som används i Sverige bidrar någon gång till  21 okt 2017 Alla talar om den stora mänskligapåverkan av klimatet men ingen berättar om vad som är jordens normala klimat förändring,dvs solens olika  Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser.

Skogsklädda torvtäckta marker - Mistra

Andra växthusgaser släpps ut i mindre omfattning, men det absorberar värme effektivare än koldioxid, och är i vissa fall tusentals gånger starkare. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Uppvärmningspotential (GWP) Koldioxid CO 2. 1. Metan CH 4.

Ett fordon som är dyrt i inköp och billigt i drift, kan t.ex. stimulera till att man kör längre och behåller fordonet längre. Effekter på användningen ligger utanför denna studie, men vi har försökt utforma studien för att ge Växthusgaser ackumuleras nämligen i atmosfären och det finns en inbyggd tröghet i klimatsystemet genom att världshaven fungerar som en buffert. Haven absorberar mycket värme innan det märks tydligt och de har de senaste 40 åren buffrat den stora majoriteten av den globala uppvärmningen som vi orsakar.