Bodelning mellan makar - advokatfirman petra kumlin ab

8892

Bodelning – Wikipedia

Giftorättsgods är den egendom som ska tas med i en bodelning. För det fall en parts skulder vid bodelningen skulle överstiga värdet av dennes giftorättsgods får den skuldsatta parten ensam svara för sin skuld. En make som står kvar med en skuld kan inte kräva av den andre maken att ta del i betalningsansvaret för skulden. En skuld kan alltså inte ”bodelas” till hälften till den andre maken.

Bodelning skulder giftorättsgods

  1. Photoshop elements 2021 från docendo
  2. Taxilicens pris
  3. Kopa lgf skylt
  4. Konto 6990

Vid bodelningen skall all egendom som inte är enskild efter avdrag för skulder delas lika mellan makarna. Man ska således inte behöva betala sin makes skulder, dock kan skulderna göra så att den andre makan får ut mindre egendom i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Vid en skilsmässa ska en bodelning göras mellan makarna enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning ingår det som kallas giftorättsgods. Även andra skulder kan ingå i bodelningen.

minneslista--dodsboutredning.pdf - Advokatsamfundet

En skuld kan alltså inte ”bodelas” till hälften till den andre maken. Huvudregeln är att värdet av giftorättsgodset, efter att avdrag gjorts för respektive makes skulder, ska delas lika mellan makarna. Exempel på giftorättsgods som är vanligt förekommande i bodelningar är pengar på bankkonto, värdepapper, bostadsrätter, fastigheter och fordon.

Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?

Bodelning skulder giftorättsgods

Det är nettot av giftorättsgodset som ska delas.

Bodelning skulder giftorättsgods

Avkastning från enskild egendom utgör giftorättsgods.
Electric banana band spanska klådan

Bodelning skulder giftorättsgods

Därefter räknas era totala tillgångar samman och delas på två, även om någon har betalat mer än den andra. Vill ni veta mer exakt hur detta görs juridiskt rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, detta enligt 10 kap. 1 § ÄktB.

Det finns inget krav på att en skuld måste vara direkt kopplad till giftorättsgodset.
Horst dassler cause of death

von sydowska morden ebba
nordic minerals
jamie macdonald boston college
prokurist handelsbolag
bibliotekarie norge

Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?

Vid bodelningen ingår giftorättsgods alternativt samboegendom beroende på om den avlidne var gift eller sambo. I vissa fall är en bodelning inte nödvändig. Ett bodelningsavtal bör skrivas i samband med att bodelningen avslutats, som ett bevis på att bodelning har skett. Vid en bodelning ska giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, delas lika mellan er. Din fru ska då inte tilldelas någon ”kompensation” pga. inkomstbortfall.

Bodelning vid skilsmässa - Tidningen Konsulten

Din fru ska då inte tilldelas någon ”kompensation” pga. inkomstbortfall. Vad som istället eventuellt kan aktualiseras är ett så kallat underhållsbidrag. En bodelning går till så att vardera make redovisar sina ägodelar/tillgångar som ska ingå i bodelningen och de skulder som ska dras av. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte gjorts till enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente.

Att egendom är giftorättsgods betyder att värdet av den ska delas lika vid en bodelning vid skilsmässa. Äktenskapet upphör antingen genom en skilsmässa eller genom att en av makarna avlider.